Pravilnik kluba

Pravilnik kluba

PRAVILA VADBE V JUDO KLUBU TRIGLAV KRANJ

Vadba poteka celo šolsko leto ter je plačljiva. Zaradi praznikov in počitnic se mesečni prispevek za vadbo ne spremeni. V času počitnic lahko vadba poteka po dogovoru s trenerjem.

Cena vadbe se ne spremeni, če otrok obiskuje vadbo le 1x tedensko (večja zahtevnost dela trenerja pri podajanju znanja juda), saj ima mesto v skupini zagotovljeno, vadba pa kljub njegovi odsotnosti poteka.

Vadba se NE ZARAČUNA le v primeru, če je otrok prenehal z vadbo v začetku meseca. Starši morajo to sporočiti najkasneje do 10. v tekočem mesecu izključno na elektronski naslov judo.triglav@gmail.com . Za prenehanje z vadbo se smatra prenehanje do konca šolskega leta in ne prenehanje za posamezen mesec.

V primeru daljše (tri tedne ali več) odsotnosti iz zdravstvenih razlogov se zaračuna znesek v višini 60% mesečne vadnine. Starši morajo to sporočiti izključno na elektronski naslov judo.triglav@gmail.com .

Judo klub Triglav Kranj si pridržuje pravico, da zaradi bolezni trenerja oz višje sile, ko ni mogoče organizirati zamenjave, vadba v šolskem letu 3x odpade. Obvestilo se pravočasno pošlje staršem po elektronski pošti ali SMS.

Prispevek za vadbo poravnajo starši za 1 mesec vadbe. Letna članarina se poravna hkrati s plačilom vadnine v septembru oziroma oktobru. Posebne položnice starši prejmejo po elektronski pošti.

Stroški pošiljanja opominov in zamudne obresti za neplačila se zaračunavajo v skladu z veljavno zakonodajo.

V primeru predčasnega prenehanja obiskovanja izbranega športnega programa prispevka ne vračamo.

Za morebitne poškodbe, katerih vzrok so nepredvidljivi dejavniki, na katere trener in klub nimata vpliva, trener in klub ne odgovarjata.

Vsa obvestila se pošiljajo izključno po elektronski pošti oziroma SMS.

Statut Judo kluba Trigav Kranj